Wylewki

Podkład dobrej jakości nie będzie pękał ani pylił, a jego powierzchnia będzie równa, czysta  i dobrze wypoziomowana. Podkłady nazywane są również jastrychami, szlichtami, gładziami i wylewkami.

Wylewki cementowe – mają konsystencję półsuchą lub gęstoplastyczną, układa się je ręcznie lub mechanicznie, a wydajność kładzenia wynosi około 100-200 m2 dziennie. Mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz, w pomieszczeniach mokrych, wilgotnych lub suchych, narażonych na różne obciążenia. Można z nich wykonywać podkłady ze spadkiem. Spoiwo w tych jastrychach stanowi cement, który jest podatny na skurcz, więc muszą być odpowiednio zdylatowane. Orientacyjna wytrzymałość jastrychów cementowych to 20-25 MPa.

Wylewki anhydrytowe – mają płynną konsystencję i właściwości samopoziomujące, co gwarantuje równość podkładu. Ich wadą jest brak możliwości wykonania spadków. Ponieważ anhydryt – bezwodny siarczan wapnia – jest substancją higroskopijną, takiego jastrychu nie można stosować na zewnątrz, na przykład jako podkład na balkony czy tarasy, ani w pomieszczeniach mokrych, choć niektórzy producenci dopuszczają to z użyciem izolacji przeciwwilgociowej. Natomiast zaletą jastrychu anhydrytowego jest możliwość układania go na dużych powierzchniach bez nacięć dylatacyjnych. Jego orientacyjna wytrzymałość wynosi 20-40 MPa.

Kiedy zależy nam na ograniczeniu kosztów, można wybrać najprostszy podkład cementowy. Gdy zależy nam na czasie lub mamy ograniczoną wysokość warstw podłogowych, sprawdzą się jastrychy anhydrytowe, które szybciej schną i są wytrzymalsze (co za tym idzie – można zrobić cieńszą warstwę). Podkład anhydrytowy ma wyższy współczynnik przewodzenia ciepła niż cementowy (anhydrytowy – 1,6-1,9 cementowy 1,2 W/(m.K), jest także mniej porowaty, zatem da lepszy efekt na ogrzewaniu podłogowym.

PIELĘGNACJA WYLEWEK

Jastrychy cementowe trzeba po ułożeniu pielęgnować, zraszając je wodą, szczególnie w wysokiej temperaturze wewnątrz pomieszczeń. Nie należy otwierać okien, żeby nie przyspieszać odparowania wody z zaprawy. Świeży podkład można także przykryć folią, żeby zatrzymywała parującą z niego wodę. Po tygodniu zaleca się zacząć wietrzyć pomieszczenie, tak żeby po 4-6 tygodniach podkład osiągnął wilgotność wymaganą przed układaniem posadzek. Pielęgnacja jastrychów anhydrytowych polega jedynie na wietrzeniu pomieszczeń po dwóch dniach od wylania. Czas schnięcia wynosi 7-10 dni na 1 cm warstwy podkładu.