Zageśzczarka 360kg

Zageśzczarka 360kg

Dzięki swojej ogromnej sile zagęszczania w połączeniu z szybkim ruchem do przodu i wstecz,oferuje niezwykle wysoki poziom wydajności. Optymalne obszary zastosowań to zagęszczenie warstwy przeciwmrozowej oraz podbudów w konstrukcjach dróg, ścieżek i parkingów, jak zagęszczanie przy wypełnianiu wyrobisk pod budynkami. Dzięki częstotliwości 69 Hz, zagęszczarka może być powszechnie stosowana, umożliwiając zagęszczanie średniej ciężkości nawierzchnie brukowe.

Post Author: atdadmin